9Parkering

Ejendommen råder over i alt 52 afmærkede parkeringspladser samt et mindre antal særlige parkeringsmuligheder for håndværkere og hjemmepleje. 42 af parkeringspladserne udlejes til beboere for pt. 720 kr. pr. måned. De resterende 10 pladser fungerer som kunde- og forretningsparkering for Vestergaard Møbler. Uden for forretningens åbningstid kan disse pladser bruges til parkering for gæster til Ved Voldens beboere.

Derudover er der 13 garager, der er udmatrikuleret som selvstændige, individuelt ejede enheder. Garagerne kan handles frit, men må ifølge ejendommens tinglyste vedtægter kun benyttes af beboere på Ved Volden. Ejerforeningen har købt fire garager til forskellige typer affaldsrum samt maskinel til snerydning mv., så der er pt. kun 9 garager i fri handel og til rådighed for parkering.

Ejendommens parkeringspladser dækker langt fra behovet for beboerne og deres gæster. Ejerforeningen har derfor udformet en fleksibel parkeringsordning, der søger at imødekomme de forskellige behov med den bedst mulige udnyttelse af de foreliggende parkeringsmuligheder.

De nærmere regler og praktiske anvisninger fremgår af dokumentet Parkeringsordning Ved Volden (øverst til højre). Her kan også ses nærmere om ventelisten til beboerparkering, hvor der i øjeblikket er et par års ventetid.

Der er også udarbejdet særlige info-ark om gæsteparkering, håndværkerparkering og hjemmeplejeparkering. Info-arkene kan bruges til orientering af gæster, håndværkere og hjemmepleje om parkeringsmulighederne.

De forskellige parkeringsmuligheder er vist på nedenstående oversigt Reserverede P-pladser.

 

 

 

 

Ejerforeningen Ved Volden
Ved Volden 1-13
Prinsessegade 28
Torvegade 57
1425 København K

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 69052 (denne uge: 1427)